Czym są warsztaty ARTELOTY?

ARTELOTY to idea warsztatów ogólnorozwojowych o charakterze edukacyjno-kreatywnym.

Co to znaczy?

ARTELOTY to ogólnorozwojowe warsztaty, których celem jest stworzenie warunków wspomagających u dzieci rozwój w sferach: poznawczej, motorycznej, emocjonalno-społecznej.

Sfera poznawcza to sfera procesów umysłowych związanych z tworzeniem wiedzy

Obejmuje :

 • Myślenie
 • Pamięć
 • Uwagę
 • Wyobraźnię
 • Planowanie
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Percepcję

 

Sfera motoryczna to sfera sprawności ruchowej

Obejmuje :

 • Dużą motorykę, która jest globalną sprawność ruchową, w którą zaangażowane jest całe ciało
 • Motorykę małą, która obejmuje wszystkie umiejętności manipulacyjne w obszarze ręki, dłoni i palców.

 

Sfera emocjonalno-społeczna

Obejmuje m.in.:

 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji
 • Refleksję nad własnym postępowaniem
 • Umiejętność odczuwania emocji drugiego człowieka
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy
 • Wewnętrzną motywację do działania


ARTELOTY mają charakter edukacyjny, ponieważ podczas warsztatów dzieci poprzez swoje działanie i aktywność mogą rozwijać: wiedzę, zdolności intelektualne, sprawności manualno-motoryczne, świadomość społeczną i emocjonalną, które pozwalają na funkcjonowanie w życiu oraz odkrywanie i zrozumienie otaczającego świata.

ARTELOTY mają charakter kreatywny, ponieważ dzieci podejmując różnego typu działania mogą wychodzić poza swoje schematy myślenia i proponować nowe, niezwyczajne pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu lub mogą stworzyć coś nowego, ciekawego i niespotykanego. Arteloty to miejsce na tworzenie, wymyślanie, poznawanie, badanie, budowanie, niszczenie, rozmawianie, zastanawianie się, zadawanie pytań.