ARTELOTY

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 • Osoba prowadząca – animator warsztatu z wykształceniem pedagogicznym i arteterapeutycznym
 • Osoba prowadząca – artysta , nauczyciel, instruktor
 • Główny cel – edukowanie i rozwój poprzez aktywność i działania twórcze
 • Główny cel – doskonalenie jakieś umiejętności,rozwijanie zdolności plastycznych, ćwiczenie warsztatu
 • Specyfika warsztatów – działanie, tworzenie, doświadczenie, eksperymentowanie,wzbudzenie refleksji i dialogu
 • Specyfika warsztatów – zajęcia praktyczne ukierunkowane na uzyskanie efektu materialnego
 • Aktywność artystyczna – wykorzystywane są różne działania
 • Aktywność artystyczna –jeden rodzaj działania
 • Funkcja przyborów plastycznych – wyrażenie własnej ekspresji i pomysłu
 • Funkcja przyborów plastycznych – nabycie umiejętności posługiwania się daną konkretną techniką artystyczną
 • Wytwór artystyczny – nie podlega kryteriom estetycznym
 • Wytwór artystyczny – praca spełnia pewne wymogi, kryteria i zasady wykonywania podyktowane konkretna techniką
 • Przebieg zajęć – jest miejsce na improwizację i dużą spontaniczną działalność dzieci
 • Przebieg zajęć – zorganizowane i zaplanowane