Przykładowe tematy warsztatów

Poprzez wykorzystanie różnych form i technik związanych ze sztuką, jak np. malowanie, rysowanie, praca z różnymi masami, praca z fotografią, filmem, tekstami bajek lub wierszy, tworzenie kolażu lub kompozycji z wykorzystaniem darów ziemi czyli tzw. land art, budowanie kompozycji przestrzennych z recyklingu, obcowanie z muzyką poprzez swobodne tańce, śpiew, relaksację do muzyki, wizualizację, wcielanie się w role itd. stwarzane są „okazje”, podczas których moim celem jest rozwijanie wrażliwości zmysłowej, manualnej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej młodych uczestników zajęć.

Zarówno Ci młodsi, jak i nieco starsi uczestnicy w czasie warsztatów będą mogli np.: zastanowić się i podzielić się z innymi swoją refleksją o otaczającym świecie na warsztatach pt.:

  • „Co to jest siła i słabość?”
  • „Inny znaczy jaki?” czy
  • „Wieża Babel jako symbol braku porozumienia”.

Podczas warsztatów pt.: "Jak widzę swoje imię”, „Okno moich marzeń”, "Ja, Ty, My, Wy, Oni", " Z emocjami za pan brat" będą mieli możliwość rozwijać swoje kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne, do których należą m.in.:

  • nawiązanie kontaktu z innymi,
  • umiejętność uważnego słuchania innych,
  • dzielenie się swoimi spostrzeżeniami,
  • współdziałanie,
  • rozpoznawanie emocji itp.

Dzięki szerokiemu repertuarowi aktywności i łączenia różnych technik zostaną stworzone warunki, aby obudzić, ożywić i rozwijać wyobraźnię dzieci. Będzie można odkrywać różne natury np. starego buta, zwykłego kamienia czy patyków nadając im zupełnie nowe znaczenie i wymiar. Zostaną stworzone warunki do własnej ekspresji, pomysłowości, rozwijania fantazji m. in. w warsztatach pt. „Ele mele dudki i co dalej … ?” czy też „ Studnia bez dna”.

Są to tylko nieliczne propozycje tematów, jakie mogą być zrealizowane podczas spotkań ponieważ wraz z dziecięcą aktywnością i kreatywnością powstawać mogą coraz to nowsze i ciekawsze pomysły na kolejne zajęcia. Dzieci i młodzież są najlepszą skarbnicą nowych idei i koncepcji.

Sztuka podczas tych warsztatów jest tu traktowana w sposób niekonwencjonalny. Powstający twór plastyczny bądź inna kreacja artystyczna nie musi spełniać żadnych kanonów estetycznych, ponieważ głównym celem warsztatów jest kreacja, wyrażenie siebie, ekspresja, dialog, który ma nastąpić między nadawcą i odbiorcą i ma prowadzić do pozytywnych zmian w zachowaniu w stosunku do siebie jak i do innych.

Dzięki szczególnemu charakterowi warsztatów będziemy: tworzyć, wymyślać, poznawać, badać, budować, niszczyć, uczyć się komunikowania z innymi werbalnie i niewerbalnie, wyrażać siebie poprzez własną twórczość, słuchać uważnie zdania i opinii innych, zastanawiać się, rozmawiać, dzielić się swoją refleksją, zadawać pytania, mówić o swoich odczuciach, wrażeniach i emocjach.

Za każdym razem warsztaty są szczegółowo przeze mnie zorganizowane i zaplanowane, lecz w związku z tym, że są to zajęcia twórczego rozwoju, pierwiastki nieprzewidywalności i improwizowanie wchodzą jak najbardziej w grę.